JUDr. Petr Hošek

Jsem samostatným advokátem působícím ve městě Rakovník na adrese Vysoká 92.

Právní služby poskytuji napříč celým právním řádem, zejména pak v níže uvedených oblastech. Jako advokát kladu důraz na rychlost, důkladnost, flexibilitu, a především osobní přístup k jednotlivým klientům, který mi umožňuje využít maximum možného ve Váš prospěch. Pro zajištění Vašich potřeb spolupracuji nejen s exekutorem, ale i s notářem.

Právní služby poskytuji také prostřednictvím online poradenství.

MŮJ PŘÍSTUP

Na své klienty se dívám jako na lidi, kteří se dostali často do tíživé životní situace nebo si s daným problémem neumí poradit sami. Vím, že je pro ně důležité, aby advokát poznal jejich příběh, jednal s nimi vstřícně a aby se jejich situace vyřešila rychle a co nejlépe. To se při své práci snažím vždy aplikovat. Také věřím tomu, že „právo na právo“ má každý a nemělo by být limitováno ani nedostatkem finančních prostředků.

JAK SE STANETE MÝM KLIENTEM?

Úplně jednoduše. Podle toho, co Vám je nejpohodlnější, mi můžete napsat prostřednictvím emailu, kontaktního formuláře  nebo mi zavolat. Stručně nastíníte, v jaké věci potřebujete právní pomoc. Já se Vám za krátkou dobu ozvu zpět a domluvíme si vše potřebné, nejlépe osobní konzultaci. Na ní už společně probereme Váš případ a pokud se dohodneme na spolupráci, podepíšeme smlouvu o poskytování právních služeb.

Nabídka služeb

 

Právo

Občanské

Smluvní dokumentace. Závazkové vztahy. Sousedské spory. Právo nemovitostí. Náhrada škody. Exekuce a insolvence. Sporná agenda.

Právo

Obchodní

Smluvní dokumentace. Zakládání obchodních společností. Právo cenných papírů. Vymáhání pohledávek. Hospodářská soutěž. Podnikatelské právo.

Právo

Pracovní

Pracovněprávní problematika. Pracovněprávní dokumentace. Pracovní úraz, nemoc z povolání, náhrada škody. Zastoupení zaměstnanců i zaměstnavatelů.

Právo

Rodinné

Úprava poměrů k nezletilým. Rozvod manželství (sporný i dohodou). Předmanželská smlouva, vypořádání SJM. Snížení či zvýšení výživného.

Právo

Trestní

Obhajoba v trestním řízení. Zastoupení poškozených. Propuštění z vazby či TOS. Zastoupení před OČTŘ.

Právo

Správní a ústavní

Přestupkové řízení. Sepis ústavní stížnosti. Stavební právo. Katastrální právo.

NAJDĚTE ODPOVĚDI NA VAŠE NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

Jak probíhá spolupráce klienta s advokátem?

Pokud se rozhodnete kontaktovat mě, zpravidla si domluvíme osobní schůzku. Na ní probereme vše potřebné týkající se Vašeho případu a navrhneme další postup. Pokud se dohodneme na spolupráci, podepíšeme Smlouvu o poskytování právních služeb.

O průběhu případu klienta pravidelně informuji a poskytuji mu potřebnou dokumentaci. Veškeré úkony provádím až po souhlasu klienta. Nemusíte se tak bát, že byste o případu ztratili přehled a na jeho konci Vás čekalo nemilé vyúčtování. Věc máte stále pod kontrolou.

O poskytnuté právní službě vedu evidenci, kterou ode mě obdržíte při vyúčtování nebo na vyžádání.

Co Vás to bude stát?

Veškerou odměnu za poskytované služby si vždy dopředu domluvíme s klientem. Její výše je vždy závislá na obsahu dané právní služby. Standardně odměna advokáta činí 1 500 Kč za každou započatou hodinu práce. Při dlouhodobější spolupráci si můžeme sjednat slevu z hodinové taxy, případně zvýhodněnou paušální úhradu právních služeb.

Za vstupní konzultaci zahrnující zejména seznámení se s předmětem požadované právní služby přísluší advokátovi odměna ve výši 600 Kč za každých započatých 20 minut této konzultace. V případě, že dojde k podpisu smlouvy o poskytování právních služeb, bude první vstupní konzultace v dané věci v rozsahu 20 minut poskytnuta zdarma.

Mým názorem je, že na služby advokáta má právo každý, který se stane obětí násilného trestného činu, a nedostatek financí nemůže být důvodem k odepření základních lidských práv. Proto poskytuji právní pomoc obětem trestných činů, i když nemají dostatek prostředků na zaplacení služby.

Nejsem plátcem DPH.

Jak se postarám o bezpečnost Vašich dat?

Při práci jsem vázán povinnou mlčenlivostí, což platí i pro subjekty, se kterými spolupracuji. Vaše data jsou u mě chráněna, a to v písemné i elektronické podobě.

Jak je to s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů?

V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, informujeme, že subjektem pověřeným k mimosoudnímu řešení spotřebitelský sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora (www.cak.cz).

FAQ

Napište mi

Právní služby poskytuji i prostřednictvím online poradenství pomocí elektronického formuláře.

Máte-li zájem o mé služby, stačí vyplnit kontaktní formulář a já se Vám v krátké době ozvu zpět. Také můžete napsat na petr@advokathosek.cz
nebo zavolat na +420 606 513 545.

Prosím potvrďte:

JUDr. Petr Hošek

Vysoká 92, Rakovník

Kontakt

ČAK: 16603

IČO: 04507029

Tel: +420 606 513 545
Tel: +420 313 516 142
Fax: +420 313 516 142
Email: petr@advokathosek.cz