TRESTNÍ PRÁVO

Trestní

Právo

Pomohu Vám při sepisu stížností, trestních oznámení, odvolání, vymáhání škody a zastoupím Vás. Zastávám názor, že zvláště oběti trestních činů by vždy měly mít nárok na kvalitní právní zastoupení, ať už jsou jejich finanční možnosti jakékoliv.

Věděli jste…?

Čin je trestný, jen pokud jeho trestnost byla zákonem stanovena dříve, než byl spáchán.

OBHAJOBA V TRESTNÍM ŘÍZENÍ

Při obhajobě klienta v trestním řízení činím v rámci dostupných právních prostředků maximum, abych přispěl ke kladnému výsledku pro daného klienta.

ZASTOUPENÍ PŘED OČTŘ

Orgány činné v trestním řízení tvoří soud, státní zástupce a policejní orgán, pokud provádějí úkony trestního řízení. Poskytnu Vám zastoupení před těmito orgány v řízeních.

ZASTOUPENÍ POŠKOZENÝCH

Stali jste se obětí trestného činu? Způsobil Vám někdo újmu na majetku či zdraví? Zastoupím Vás v podobných případech.

PROPUŠTĚNÍ Z VAZBY ČI TOS

Udělám maximum proto, aby doba strávená ve vazbě či ve výkonu trestu odnětí svobody byla zkrácena na minimum.

Napište mi

Právní služby poskytuji i prostřednictvím online poradenství pomocí elektronického formuláře.

Máte-li zájem o mé služby, stačí vyplnit kontaktní formulář a já se Vám v krátké době ozvu zpět. Také můžete napsat na petr@advokathosek.cz
nebo zavolat na +420 606 513 545.